home
Homepage  » laatste nieuws  » Elektronische ondertekening arbeidsovereenkomst: de archiveringsplicht

Elektronische ondertekening arbeidsovereenkomst: de archiveringsplicht

De FOD WASO heeft tijdens een opleiding meer duidelijkheid geschept omtrent de elektronische ondertekening van een arbeidsovereenkomst en de daarmee samenhangende archiveringsplicht.

De Europese Verordening 910/2014 van 23 juli 2014 maakt het mogelijk om overeenkomsten door middel ...

laatste nieuws