home
Homepage  » laatste nieuws  » RVA versoepelt de bepalingen aangaande bijkomende uren en overuren tijdens een loopbaanonderbreking

RVA versoepelt de bepalingen aangaande bijkomende uren en overuren tijdens een loopbaanonderbreking

Op 1 december 2019 publiceerde de RVA op haar website een nieuwe versie van het infoblad E56 aangaande de naleving van de arbeidsregeling tijdens een loopbaanonderbreking. De voornaamste wijziging heeft betrekking op de mogelijkheid om bijkomende uren of overuren te presteren tijdens de periode van loopbaanonderbreking. Voorheen stond de RVA tijdens een periode van loopbaanonderbreking enkel bijkomende uren toe indien ...

laatste nieuws