home
Homepage  » laatste nieuws  » Vast bedrag eindejaarstoelage 2019

Vast bedrag eindejaarstoelage 2019

Voor het jaar 2019 bedraagt het vast gedeelte van de eindejaarstoelage van de lokale besturen € 1.284,42, behalve voor de OCMW-personeelsleden die recht hebben op een attractiviteitspremie. Voor de OCMW-personeelsleden ...

laatste nieuws