home
Homepage  » laatste nieuws  » Wijziging Werkloosheidsbesluit: cumul inkomsten mandaat met werkloosheidsuitkering ook mogelijk voor leden BCSD

Wijziging Werkloosheidsbesluit: cumul inkomsten mandaat met werkloosheidsuitkering ook mogelijk voor leden BCSD

Artikel 46 §3 van het werkloosheidsbesluit van 25 november 1991 regelde reeds de cumulatie van een werkloosheidsuitkering met de inkomsten die voortvloeien uit het mandaat van gemeenteraadsleden, provincieraadsleden en OCMW-raadsleden. Voor de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst …

laatste nieuws