home
Homepage  » laatste nieuws  » Verenigingswerk: toezichthoudende diensten en verhoging maandelijks plafond voor de sportsector

Verenigingswerk: toezichthoudende diensten en verhoging maandelijks plafond voor de sportsector

 

  • Aanstelling van de toezichthoudende overheden

Het koninklijk besluit van 21 december 2018, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 januari 2019, heeft de sociale inspecteurs van de volgende diensten bevoegd gemaakt voor het toezicht op de naleving van de wet van 18 juli ...

laatste nieuws