home
Homepage  » laatste nieuws  » Kosteloos ter beschikking stellen van een woning: nieuwe fiscale waarderingsregels inzake het voordeel alle aard

Kosteloos ter beschikking stellen van een woning: nieuwe fiscale waarderingsregels inzake het voordeel alle aard

Het koninklijk besluit van 7 december 2018 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voordelen van alle aard voor de kosteloze beschikking over onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen werd op 27 december 2018 gepubliceerd ...

laatste nieuws