home
Homepage  » Consultancy  » Functiebeschrijvingen

In de lokale besturen raakt competentiemanagement meer en meer ingeburgerd. Een goed competentiemanagement begint vanuit goede functiebeschrijvingen.

Het Full Service Secretariaat kan de lokale besturen bijstaan bij het opstellen van nieuwe en het herwerken van de oude functiebeschrijvingen, het opstellen van een competentiewoordenboek,  ... .

Voor meer informatie kan u contact opnemen via juridischeconsulting@cipalschaubroeck.be.